Co je inkluze ve školství?

Co je inkluze? Inkluze je pojem, který pochází z latinského slova inclusio, což znamená „zahrnutí“. Jde tedy o termín, jenž znamená zahrnutí či přijetí do celku. Mluví-li se tedy o tzv. sociální inkluzi, mluví se o integraci postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti a jejích institucí. Tento...

Číst více

Výhody a nevýhody online vzdělávání

Online vzdělávání jako nutnost Online výuka se stala v současné situaci, kterou způsobil virus SARS-CoV a onemocnění COVID-19, nedílnou součástí školství. Používáno je při ní hned několik (nejen) komunikačních prostředků. Mezi nejvyužívanější patří e-mail, Skype, Messenger, WhatsApp, Microsoft Office 365, Google Meet či G Suite nástroje. Jednou...

Číst více

Studium na odborném učilišti. Jedná se o dobrou volbu?

Odborná učeliště a nedostatek řemeslníků Střední odborné učeliště (SOU) jsou druhem střední školy, jejíž absolvování je zakončeno výučním listem. Absolventi jsou kvalifikováni pro výkon především řemeslných a podobných povolání. Mohou se tedy uplatnit v oborech jako truhlářství, zednictví, kovářství, zámečnictví, textilní výroba nebo zlatnictví. V posledních desetiletích se...

Číst více

Střední škola

Vysoká škola

Studium v zahraničí