Jak probíhá výuka ekologie na školách v ČR?

Výuka ekologie na základních a středních školách Ekologie je věda, která se zabývá studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Znalosti z tohoto oboru tedy mohou nejen osvětlit, jak funguje přírodní prostředí na planetě Zemi, ale tato věda se zaměřuje také na environmentální problémy, které jsou v mnoha případech spojeny s lidskou činností. Takové...

Číst více

Změny ve školních jídelnách. Čeká je vzestup, nebo pád?

Podle ministerstva nastane v jídelnách zdravá změna Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka by měly české školní jídelny přejít na zdravější a pestřejší stavu, což sníží počet obézních dětí a naučí je kvalitnějšímu stravování. Jistě, školní jídelny skutečně dlouhodobě nejsou vzorem pro příznivce zdravého životního stylu. Taková změna...

Číst více

Jak pamatují české školy na nadané děti?

Nadané a mimořádně nadané děti Nadané děti jsou definovány tak, že převyšují své vrstevníky v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností či v dovednostech, které se mohou týkat pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních aktivit. Mimořádně nadané děti pak excelují v celém okruhu činností, ačkoli určit...

Číst více

Děti s autismem a školní výuka

Co je autismus? Autismus je obecné označení poruch nervového systému, které však ještě spadají pod tzv. poruchy autistického spektra (dále jen PAS). Do této skupiny přitom patří i Aspergerův syndrom, stejně jako další podobné stavy. Ty se projevují především potížemi se sociální interakcí, stejně jako opakujícími...

Číst více

Střední škola

Vysoká škola

Studium v zahraničí